Previous
  • Realizujeme zemné, výkopové, búracie práce stavebnými strojmi s možnosťou nákladnej autodopravy. Čítaj viac

  • Cieľom našej práce je realizovať odborné zateplenia budov s dlhoročnou zárukou, s primernou výškou investícií a ich čo najrýchlejšou návratnosťou. Čítaj viac

  • Náš systém dáva slovám vykurovanie a komfort úplne nový rozmer. Ponúkame čas vyhrievania za minúty - nie hodiny. Čítaj viac

  • Prenajímame lešenie a debnenie za výhodné ceny. Čítaj viac

  • Izolačné fólie z mäkčeného PVC , ktorými je možné pokryť požiadavky na izolácie vo všetkých oblastiach stavebníctva. Čítaj viac

Next

ÚVODNÁ STRÁNKA / IZOLÁCIE FATRAFOL / IZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY / STAFOL 914

STAFOL 914, STAFOL 914/V - izolácia spodnej stavby proti vlhkosti

Hydroizolačná fólia STAFOL 914 (914/V) je určená k izoláciám stavieb proti zemnej vlhkosti. Je vhodná predovšetkým k izoláciám podlahových plôch priemyselných, obchodných a skladových hál. Fólia nie je bežne dostupná skladom (len na objednávku).

Hydroizolačnú fóliu STAFOL 914 (914/V) je možné ďalej použiť k izolácii obvodového muriva proti vzlínajúcej vlhkosti ako u nových objektov, tak pri realizácii hydroizolácií starých objektov, pre izolácie v prostredí s vysokou agresivitou (výskyt anorganických kyselín, zásad a jich solí), ako ochrannú alebo separačnú vrstvu v konštrukcii podlahy, apod. Celoplošný hydroizolačný povlak zo vzájomne pozváraných pásov fólie môže plniť aj funkciu protiradónovej bariéry.

Zabudovanie zemnej fólie STAFOL 914 (914/V) sa realizuje podľa zásad popísaných v konštrukčnom a technologickom predpise výrobcu, a to v souľade s ČSN 73 0600 a ČSN 73 0606..

Spájanie fólií STAFOL 914 (914/V) pre izoláciu spodnej stavby sa realizuje v presahu pásov položených minimálne 50 mm cez seba. Izoláciu proti zemnej vlhkosti (nie radónu) je možné za predpokladu pevného podkladu realizovať iba prekrytím pásov v minimálnej šírke 100 mm. Pásy fólie sa kladú volne bez akéhokoľvek spojenia s podkladom, pri priamom pokladaní fólie na betónový podklad musí být tento bez výstupkov a nerovností, betón musí býť vyrovnaný oceľovým alebo novodurovým hladítkom. Ako podklad je možné použiť štrkopieskový násyp.