Previous
  • Realizujeme zemné, výkopové, búracie práce stavebnými strojmi s možnosťou nákladnej autodopravy. Čítaj viac

  • Cieľom našej práce je realizovať odborné zateplenia budov s dlhoročnou zárukou, s primernou výškou investícií a ich čo najrýchlejšou návratnosťou. Čítaj viac

  • Náš systém dáva slovám vykurovanie a komfort úplne nový rozmer. Ponúkame čas vyhrievania za minúty - nie hodiny. Čítaj viac

  • Prenajímame lešenie a debnenie za výhodné ceny. Čítaj viac

  • Izolačné fólie z mäkčeného PVC , ktorými je možné pokryť požiadavky na izolácie vo všetkých oblastiach stavebníctva. Čítaj viac

Next

ÚVODNÁ STRÁNKA / REFERNCIE / PRIEMYSELNÉ STAVBY

Rekonštrukcia haly v obci Vígľaš
Rekonštrukcia garáži - Národné lesnícke centrum Zvolen r.2015
Montáž izolácii silážnych jám Fatrafol 803 - Hontianske Nemce, Devíčie, Kráľovce - r.2015
r. 2010 - 2015