Previous
 • Realizujeme zemné, výkopové, búracie práce stavebnými strojmi s možnosťou nákladnej autodopravy. Čítaj viac

 • Cieľom našej práce je realizovať odborné zateplenia budov s dlhoročnou zárukou, s primernou výškou investícií a ich čo najrýchlejšou návratnosťou. Čítaj viac

 • Náš systém dáva slovám vykurovanie a komfort úplne nový rozmer. Ponúkame čas vyhrievania za minúty - nie hodiny. Čítaj viac

 • Prenajímame lešenie a debnenie za výhodné ceny. Čítaj viac

 • Izolačné fólie z mäkčeného PVC , ktorými je možné pokryť požiadavky na izolácie vo všetkých oblastiach stavebníctva. Čítaj viac

Next

ÚVODNÁ STRÁNKA / IZOLÁCIE FATRAFOL / IZOLÁCIE SPODNEJ STAVBY

Izolácie spodnej stavby, izolace proti radónu a proti chemickým látkam

 • FATRAFOL 803 /FATRAFOL 813 izolácia stavieb proti zemnej vlhkosti, tlakovej vode a radónu, izolovanie žúmp hnojísk a silážnych jám
 • STAFOL 914 izolácie proti vlhkosti a radónu
 • EKOPLAST 806 izolácie proti ropným látkam a benzínu
 • EKOTEN 915 izolácie skládok, šácht, ropy a agresívneho odpadu
 • FATRAFOL P 922 - izolácia proti vlhkosti, tlakovej vode a radónu

Súvrstvie zemného izolačného systému FATRAFOL-H

Izolácie základov fóliami FATRAFOL H je určená pre obojstranne zabudované, spravidla jednovrstvové fóliové izolačné povlaky u stavieb izolujúce proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a podzemnej tlakovej vode, niektorým kvapalinám a radónu.

Izolácie základov fóliami FATRAFOL H sa s výhodami používa pre vytváranie izolačných plášťov všetkých typov spodných častí stavieb obytných, verejných, občianskych, priemyselných, poľnohospodárskych, športových apod.

Izolácie základov fóliami FATRAFOL H je vhodná takmer do všetkých typov prostredia s rôznym stupnom biochemickej agresivity a teplotami od -20°C do +40°C. So zemnou izoláciou FATRAFOL-H nie je problém ani vytvorenie dostatočne tesných prestupov izoláciou a opracovanie ďalších detailov pre zabezpečenie trvalej nepriepustnosti pre radón.

Prednosti zemných fólií FATRAFOL H pre izoláciu základov, radónu a chémie

 • vysoká pevnosť a prieťažnosť zemných izolačných fólií
 • trvalá pevnosť v tlaku
 • vynikajúca zvariteľnosť fólií
 • odolnosť fólie proti pôsobeniu agresívnych podzemných vôd
 • pružnosť a ohybnosť fólie za chladu
 • výborná odolnosť fólie proti perforácii
 • odolnosť fólie proti prerastaniu koreňov rastlín
 • odolnosť fólie proti mechanickému namáhaniu pri sadaní stavieb
 • zdravotná a ekologická nezávadnosť fólie
 • funkčná spoľahlivosť a vysoká životnosť fólie
NázovPoužitieHrúbka mmŠírka mmBalenie m2/rolkuFarba
FATRAFOL 803 Zovreté izolácie pozemných a podzemných stavieb.
- izolácie proti agresívnej tlakovej vode
- izolácie proti presakujúcej vode
- izolácie proti prenikaniu kvapalín a výluhov do spodných vôd
- protiradónová izolácia
- izolácia žúmp, hnojísk, silážnych jám
0,6
1,0
1,5
2,0
1300
1300
1300
1200
65
39
26
18
hnedá č.5000

signálna žltočierna č.4000

mliečna priesvitná č.0101
FATRAFOL 803/V 1,0
1,5
2000 60
40
FATRAFOL 813/V Zovreté izolácie pozemných a podzemných stavieb.
- izolácie proti agresívnej tlakovej vode
- izolácie proti presakujúcej vode - pre vkladanie do stenových konštrukcií v zmysle EN 14909:2006
- pre opracovanie dlhých zvislých plôch- neprevesuje sa
- protiradónová izolácia
1,5
2,0
2050 41
30,75
čierna
FATRAFOL 813/VS signálna žltočierna č.4000
STAFOL 914 Izolácia stavieb proti zemnej vlhkosti, predovšetkým k izoláciám podlahových plôch.
- izolácia proti presakujúcej vode
- protiradónová izolácia
0,8 1200 42 čierna
STAFOL 914/V 2000 70
EKOPLAST 806 Izolácie objektov pre manipuláciu a dočasné skladovanie ropných látok.
- izolácie proti vode
- protiradónová izolácia
- nie je možné použiť k izolovaniu nádrží pre skladovanie ropných látok (ale len ako havarijné nádrže pre zchytenie priesaku ), je možné použiť iba ako zabudovanú izoláciu
1,0
1,5
1300 39
26
čierna
EKOTEN 915 Zovreté izolácie: skládky odpadov, šachty na agresívne kvapaliny, manipulačné plochy záchytných a havarijných šachiet proti úniku ropných látok.
- izolácie proti vlhkosti
- izolácie proti tlakovej vode
- protiradónová izolácia
1,0
1,5
2,0
1000-1300 65
65
65
čierna
FATRAFOL P 922 Fólia - určená pre izolácie spodných častí stavieb proti zemnej vlhkosti ako i tlakovej vode 1,0
1,5
2000 60
40
čierna