Previous
  • Realizujeme zemné, výkopové, búracie práce stavebnými strojmi s možnosťou nákladnej autodopravy. Čítaj viac

  • Cieľom našej práce je realizovať odborné zateplenia budov s dlhoročnou zárukou, s primernou výškou investícií a ich čo najrýchlejšou návratnosťou. Čítaj viac

  • Náš systém dáva slovám vykurovanie a komfort úplne nový rozmer. Ponúkame čas vyhrievania za minúty - nie hodiny. Čítaj viac

  • Prenajímame lešenie a debnenie za výhodné ceny. Čítaj viac

  • Izolačné fólie z mäkčeného PVC , ktorými je možné pokryť požiadavky na izolácie vo všetkých oblastiach stavebníctva. Čítaj viac

Next

ÚVODNÁ STRÁNKA / IZOLÁCIE FATRAFOL / IZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY / FATRAFOL 803

FATRAFOL 803, FATRAFOL 803/V - izolácie základov proti vlhkosti, tlakovej vode a radónu

Zemná izolačná fólia FATRAFOL 803 je vzhľadom k výbornej chemickej odolnosti voči prevažnej väčšine anorganických kyselín, zásad a ich solí, určená predovšetkým k izoláciam pozemných a podzemných častí stavieb proti agresívnej tlakovej a presakujúcej vode a ďalej ako izolačná vrstva izolačných systémov proti prenikaniu kvapalín a výluhov do spodných vôd.

S ohľadom na veľmi nízku priepustnosť fólie pre radón a možnosť zhotovenia dokonale plynotesných spojov i detailov, vytvára hydroizoláciu a zároveň výbornú protiradónovú bariéru.

Hydroizolačná fólia FATRAFOL 803 je vhodná k izoláciám vodných stavieb, zemných nádrží, šácht, poľnohospodárskych stavieb a úložísk vybraných priemyselných produktov, ktorých chemické pôsobenie zodpovedá odolnosti fólie garantovanej výrobcom. Fóliu je možné navzájom spájať zváraním horúcim vzduchom, horúcim klinom alebo lepením THF (tetrahydrofuranom). Poistenie tesnosti spojov môže byť realizované zálievkovou hmotou.

Manipulácia, pokládka a spájanie fólie je možné realizovať za teplôt od -5 °C. Proti mechanickému poškodeniu sa fólia obojstranne chráni netkanou textíliou zo syntetických vlákien FATRATEX.