Previous
  • Realizujeme zemné, výkopové, búracie práce stavebnými strojmi s možnosťou nákladnej autodopravy. Čítaj viac

  • Cieľom našej práce je realizovať odborné zateplenia budov s dlhoročnou zárukou, s primernou výškou investícií a ich čo najrýchlejšou návratnosťou. Čítaj viac

  • Náš systém dáva slovám vykurovanie a komfort úplne nový rozmer. Ponúkame čas vyhrievania za minúty - nie hodiny. Čítaj viac

  • Prenajímame lešenie a debnenie za výhodné ceny. Čítaj viac

  • Izolačné fólie z mäkčeného PVC , ktorými je možné pokryť požiadavky na izolácie vo všetkých oblastiach stavebníctva. Čítaj viac

Next

ÚVODNÁ STRÁNKA / ČINNOSTI / OBKLADY A DLAŽBY

KERAMICKÉ, MRAZUVZDORNÉ, SLINUTÉ OBKLADY A DLAŽBY

Obklady do kúpeľne, kuchyne, dlažby do obývačky, na terasu, chodníky

nteriérové a exteriérové obklady stien kúpeľne, kuchyne, obývačky, salónocv, predsiene, schodísk, šácht , omietok, soklíkov, obmuroviek vaní, ríms, murovaných poličiek, betónových povrchov dobre chránia podklad, napomáhajú ľahko udržiavať hygienu a skrášľujú vytvorený priestor. Podľa použitého materiálu obklady v zásade rozdeľujeme na keramické (hladké, glazované, slinuté, reliéfované, protišmykové, mrazuvzdorné, mozaikové kocky), pórovinové, z tvaroviek, hutné, polohutné, švédské dosky, z taveného čadiča, zo sklenených dielcov, tehlové, opakné, terazzové, z lomového kameňa a podobne. Konečné vyhotovenie obkladov je v rôznych veľkostiach, hrúbkach a farebných prevedeniach. Pre správnu funkciu obkladu je podstatná kvalita zhotovenia podkladu, jeho odborná montáž.

Postup pri montáži obkladu:

Skôr než položíme nový obklad zistíme či je podklad pevný, stabilný, nasiakavý alebo nenasiakavý a následne zvolíme vhodný druh obkladu, dlažby, lepidla, prednáteru a spôsob aplikácie.Z odobratých mier vypočítame potrebné množstvo obkladačiek, dlaždíc, určíme spotrebu lepidla a špárovacích hmôt. Na vyzretý a rovný podklad nanesieme podľa druhu použitého materiálu obkladu a podkladu zmesi na zlepšenie priľnavosti a lepiace zmesi. Odolnosť podkladu voči vode napr. v sprchovacích kútoch, bazénoch,

saunách, umyvárkach atď. zabezpečíme náterovými hydroizolačnými materiálmi.

Po uložení, zameraní prvej rady dodržiavame stanovené rozostupy dilatačnými krížikmi. Pri ukladaní dbáme na požiadavky klienta a nevyhýbame sa ani kladeniu obkladov s obkladačkami rôznych velikostí. Na kúty a rohy je možné použiť kútové lišty alebo rohy dosiahnuť uhlovým rezaním obkladačiek. Po položení a vytvrdnutí obloženú plochu vyšpárujeme, jednou alebo viacerými špárovacími hmotami s rôznymi farebnými odtieňmi. Do vlhkých alebo extrémne namáhaných priestorv je vhodné použiť systémové riešenia, ktoré chránia steny a podlahy proti prenikaniu vlhkosti, zabraňujú tvorbu plesní, spór a následných zápachov v problematických priestoroch kúpeľní, sprchovacích kútov, a toaliet, prípadne kuchynských liniek, umožňujú ľahkú údržbu, a upratovanie, zabraňujú prestupu

vody do spodných vrstiev konštrukcie.

Postup pri výbere vhodného materiálu:

Základnými atribútmi pri výbere sú funkcie ktoré má obklad plniť, vplývajúce podmienky (voda, teplo, para, mráz, vplyv chemikálii a podobne) a v neposlednom rade splnenie estetických požiadaviek. Podľa výberu materiálu obkladačky (nasiakavosť >3%, 1-3%, alebo <1 %) a vlastností podkladu (betón, vápennocementová alebo vápenno sádrová omietka, vkurované podlahy, terasy, chodníky, bazény, sprchy, staré obklady, drevotrieskové dosky, polystyrén, minerálna vlana, umakart, poróbetón, asfaltové izolačné pásy) vyberieme vhodné izolačné, lepiace (jednozložkové, mrazuvzdorné lepidlá na báze cementu, elastické lepiace tmely - flexi lepidlá, mrazuvdorné dvojkomponentné lepidlá na báze epoxidových živíc do extrémne namáhaných priestorov, dvojzolžkové lepice tmely na báze cementu) a špárovacie hmoty (cementové, pieskové, mrazuvzdorné, vodovzdorné, vodoodpudivé, perleťové, odolné voči zašpineniu škárovacie tmelyna vnútorné alebo vonkajšie použitie do vlhkých agresívnych priestorv).

Dlhodobé funkcie obkladu so stálym estetickým vzhľadomm dosiahne realizátor znalosťami technických parametrov keramických obkladov, dlažieb a lepiacich materiálov.

DLAŽBY KERAMICKÉ, KAMENNÉ, PORCELÁNOVÉ

Dlažby do interiérov a exteriérov na balkóny, terasy a chodníky

Konečná úprava podláh na terasách, balkónoch a zemných komunikácií je často v podobe dlažby. Prvotné rozdelenie dlažieb je v ich umiestnení - exteriér , interiér. Na základe určenia prostredia a pravdebodobného namáhania je možné určiť potrebné pracovné činnosti a vhodný materiál pre vytvorenie úžitkovej a estetickej dlažby.

Postup pri montáži dlažby:

Na správne zhotovenie dlažby v exteriéri má značný vplyv spôsob vyhotovenia podkladu a samotná dlažba. U dlažby pre chodníky v podobe zámkovej dlažby alebo dlažby z prírodného kameňa pred vyhotovením podkladu prevedieme výkop zeminy, ktorého výška je závislá od výšky dlažby. Do výkopu nasypeme trosku, kamenivo, štrk, zeminu, piesok, škvaru, popolček a podobne, následne násyp rozprestrieme a zhutníme. Na zhutnenie násypu používame elektrickú vibračnú dosku. Na takto zhutnený násyp v závislosti od použitej dlažby realizujeme násyp tenkej vrstvy piesku napr. pri zámkovej dlažbe s menším namáhaním (chodníky) alebo vrstvu liateho betónu s výstužou pre dlažby s väčším namáhaním (cesty). Dlažba sa po položení vyšpáruje čím sa zhutní a ochrání pred klimatickými vplyvmi. Vhodne zvoleným farebným odtieňom špárovacej hmoty sa vytvorí nádherný estetický dojem z celkovej vydláždenej plochy.

Pri aplikácii alebo renovácii dlažby na balkónoch a terasách musíme uvažovať s vonkajšími vplyvmi v podobe dažďovej vody, mrazu a slnka kde dochádza ku zmene objemu dlaždíc a podkladu. Na elimináciu týchto vplyvom vytvárame 1% spád podkladu (na 1m 1cm), prevedieme penetráciu podkladu, na lepenie používame mrazuvzdorné, flexibilné lepidlá, špárovacie hmoty a dlažbu kladieme so širšími škárami čím zabránime následkom točivých a krútivých momentov v konštrukcii terasy alebo balkóna.

Zhotovenie dlažby v interiéri realizujeme prípravou podkladu vhodné prevedením hydroizolácie proti vode (kúpeľne, práčovne ) alebo izolácie na zníženie kročajového hluku. Podklad vyhotovíme mazaninou z betónu a na jeho vyrovnanie je vhodné aplikovať nivelizačnú vrstvu. Dlažbu kladieme do lepivých materiálov určených materiálom dlaždíc ( keramické, tavený čadič, kamenné a podobne). Špárovaciu hmotu určíme na základe podmienok, v ktorých je dlažba umiestnená (odolnosť voči vode, chladu, chemikáliam a podobne).

Postup pri výbere vhodného materiálu

Na renováciu balkónov a terás musíme starostlivo vybrať vhodný materiál. Najvhodnejšie je použiť systémové riešenie čo znamená aplikovať materiály v rátane príslušenstvav podobe odkvapového profilu, žľabového systému, izolačno-separačnej rohože, dilatačného profilu a izolačnej pásky. Aplikujeme slinuté dlaždice s črepom v plnej hmote prefarbeným, ktoré majú stupeň oteruvzdornosti > 5, nasiakavosť <1% o rozmeroch 200x200 mm, kvôli vôčšiemu množstvu dilatačných škár šírky 4 - 5 mm , prípadne 300x300 mm avšak za podmienky vkladania dilatačných líšt po 1,5 m . Na lepenie a špárovanie vyberáme flexibilné, mrazuvzdorné lepice a škárovacie tmely.

Dlhú životnosť dlažby so zachovaním jej funkcií a estetického vzhľadu dosiahnime použitím vhodných materiálov.