Previous
  • Realizujeme zemné, výkopové, búracie práce stavebnými strojmi s možnosťou nákladnej autodopravy. Čítaj viac

  • Cieľom našej práce je realizovať odborné zateplenia budov s dlhoročnou zárukou, s primernou výškou investícií a ich čo najrýchlejšou návratnosťou. Čítaj viac

  • Náš systém dáva slovám vykurovanie a komfort úplne nový rozmer. Ponúkame čas vyhrievania za minúty - nie hodiny. Čítaj viac

  • Prenajímame lešenie a debnenie za výhodné ceny. Čítaj viac

  • Izolačné fólie z mäkčeného PVC , ktorými je možné pokryť požiadavky na izolácie vo všetkých oblastiach stavebníctva. Čítaj viac

Next

ÚVODNÁ STRÁNKA / ČINNOSTI / OMIETKY

Tepelné a izolačné vlastnosti omietok spoznali ľudia už v dávnej minulosti a dodnes sú bežnou úpravou povrchov stavebných konštrukcií - priečok a stropov. Kvalitne zhotovená omietka je kompaktná, celistvá, spĺňa definovanú pevnosť v ťahu za ohybu, priľnavosť k podkladu, pevnosť v tlaku a prípustnú nerovnosť.

Postup pri zhotovení omietok ručne:

Postup volíme na základe vlastností podkladu a to jeho nasiakavosti, homogénnosti ( použité rovnaké alebo rôzne materiály ) rovinnosti a požiadaviek odberateľa. Najčastejším spôsobom je zhotovenie prednástreku na murivo, po jeho vyschnutí natiahnutie, nahádzanie alebo nastriekanie jadrovej omietky a jej vyrovnanie. Na vyrovnanie pnutí pri rôznorodom podklade sa do omietky zatlačí sklotextilná sieťka. Takto zhotovená jadrová omietka musí vyzrieť a až potom je možné aplikovať jemnú, štukovú omietku, ktorú po natiahnutí a zavädnutí stočíme filcom.

Postup pri výbere vhodných materiálov:

V súčasnosti je na trhu dostupných mnoho materiálov vo forme suchých zmesí na zhotovenie omietok. Výber materiálu je spätý s požiadavkou odberateľa na konečnú úpravu povrchu ( plastický nástrek, maľba, náter, dekoratívny povrch a podobne ) prípadne projektanta, ktorý definoval výsledné parametre a konštrukciou podkladu ( presné tvárnice, betón, tehly, nerovné a nehomogenné plochy). V súčasnosti je najmä z dôvodov nižšej obstarávacej ceny ešte stále používaná aj varianta vlastného miešania zmesi s tradičných materiálov avšak zvolením tejto varianty je obtiažne dosiahnuť kvalitu zhotovenia podľa požiadaviek projektanta čo však neznamená že nesplní aj požiadavky odberateľa.

Ručne zhotovené omietky miešané nielen z certifikovaných suchých zmesí umožňujú splniť požiadavky pre aplikáciu vybranej konečnej úpravy povrchu odberateľom.