Previous
  • Realizujeme zemné, výkopové, búracie práce stavebnými strojmi s možnosťou nákladnej autodopravy. Čítaj viac

  • Cieľom našej práce je realizovať odborné zateplenia budov s dlhoročnou zárukou, s primernou výškou investícií a ich čo najrýchlejšou návratnosťou. Čítaj viac

  • Náš systém dáva slovám vykurovanie a komfort úplne nový rozmer. Ponúkame čas vyhrievania za minúty - nie hodiny. Čítaj viac

  • Prenajímame lešenie a debnenie za výhodné ceny. Čítaj viac

  • Izolačné fólie z mäkčeného PVC , ktorými je možné pokryť požiadavky na izolácie vo všetkých oblastiach stavebníctva. Čítaj viac

Next

ÚVODNÁ STRÁNKA / IZOLÁCIE FATRAFOL / FÓLIE PRE "ZELENÉ" STRECHY

Fólie pre vegetačné "zelené" strechy

Jedným z rastúcich trendov, ktorý sa i u nás teší stále väčšej obľube, sú tzv. „Zelené strechy“. Zeleň na strešných konštrukciách má mnoho priaznivých funkcií. Z dobre založenej zelenej strechy má naviac prínos ako majitel, tak aj verejnosť Našli sa už aj ambiciózne podnikatelské projekty využívajúce rozsiahlejších strešných plôch pre pestovanie kvetín aj zeleniny.

Pozrime sa bližšie na najpodstatnejšie pozitívne vplyvy. Strechy s vegetačným porastom vhodne regulujú odvodňovanie mestských aglomerácií, najmä priemyselných a obchodných zón. Tento fakt je zaujímavý najmä u veľkých plôch, zasahujúcich významným spôsobom do pôvodnej krajiny a meniacich jej odvodňovacie pomery. Pôdny substrát s vegetáciou dokáže zachytiť až 90 objemových percent vody.

Pozitívne funkcie zelených striech:

Dôležitou funkciou je zlepšenie tepelnej izolácie objektu. Vďaka vzduchovým medzerám a mikrobiálnym pochodom v zemine môže zelená strecha zlepšiť tepelnú stabilitu priestoru až o 25%. Za zmienku stojí aj estetická funkcia, ktorá pozitívne mení vzhľad mesta a vznikajú tak nové relaxačné zóny. Nesmieme zabudnúť ani na hygienické funkcie v podobe zachytávania polietavého prachu, absorpcia oxidu uhličitého a zníženie hladiny hluku až o 40 decibelov. V neposlednej rade je tu i ekonomický efekt. Nielen že je možné sa zelenou strechou ušetriť peniaze za energie, vegetačný porast naviac chráni funkcionalitu strechy a zvýši životnosť izolácie až o dvojnásobok.

Skladba vegetačnej (zelenej) strechy

9 -Vegetačná vrstva

8 -Substrát

7 -Geotextília FATRATEX

6 -Drenážna rohož(polyamidové vlákno)- volitelná vrstva

5 -Drenážní vrstva (FATRADREN)

4 -Hydroizolačná fólia FATRAFOL_818

3 -Geotextília FATRATEX

2 -Tepelná izolácia

1 -Parotesná fólia - FATRAPAR E

Pozornosť je potrebné dávať aj na porast strechy ako taký. Pri použití hydroizolačnej fólie FATRAFOL 818 je možné na streche pestovať dvojaký typ vegetácie:

  • - intenzívne strechy (vyššie traviny, letničky, trvalky, kry nízke, stredné)
  • - extenzívne strechy (machy, lišajníky, rozchodníky, arídne traviny).

Intenzívny porast na vegetačnej streche

Intenzívne strechy vyžadujú väčšiu starostlivosť a sú nákladnejšie na zhotovenia ako strechy extenzívne. Vhodné sú najmä pre veľké plochy a objekty s reprezentatívnou funkciou. Na intenzívnych strechách je možné pestovať aj úžitkové plodiny.

Extenzívny porast na vegetačnej streche

Strechy s extenzívnou zeleňou sú nenáročné na údržbu a ich cena je nižšia. Celkové náklady v tomto prípade vzrastú iba o 10% oproti streche bez vegetačnej vrstvy. Vrstva substrátu je nižšia (dochádza k väčšiemu vysušovavniu) používa sa preto nenáročná vegetácia machy, lišajníky, rozchodníky, arídne traviny ...

Negatíva "zelených" striech

- Hlavnou je statika strešnej konštrukcie, ktorá môže byť narušená ťažšou vegetačnou vrstvou.
- Ďalej je tu nutnosť údržby vegetácie. Aspoň jeden-krát za rok je potrebné strechu vyplieť, porast ošetriť a pohnojiť.

Zásadný je i výber izolačnej fólie, ktorá musí zvládať zvýšené zaťaženie vegetačnou vrstvou (prerastanie spojov).

Pri použití hydroizolačných fólií FATRAFOL postavíte dokonale funkčnú zelenú strechu a vydáte sa tým správnym smerom k revitalizácii prírody a ekologickejšiemu životu (nielen) v mestách.