Previous
  • Realizujeme zemné, výkopové, búracie práce stavebnými strojmi s možnosťou nákladnej autodopravy. Čítaj viac

  • Cieľom našej práce je realizovať odborné zateplenia budov s dlhoročnou zárukou, s primernou výškou investícií a ich čo najrýchlejšou návratnosťou. Čítaj viac

  • Náš systém dáva slovám vykurovanie a komfort úplne nový rozmer. Ponúkame čas vyhrievania za minúty - nie hodiny. Čítaj viac

  • Prenajímame lešenie a debnenie za výhodné ceny. Čítaj viac

  • Izolačné fólie z mäkčeného PVC , ktorými je možné pokryť požiadavky na izolácie vo všetkých oblastiach stavebníctva. Čítaj viac

Next

ÚVODNÁ STRÁNKA / ČINNOSTI / ZATEPĽOVANIE BUDOV

Cieľom našej práce je realizovať odborné zateplenia budov s dlhoročnou zárukou, s priemernou výškou investícií a ich čo najrýchlejšou návratnosťou.

Jednoduchý energetický audit:

Úspory energie pri prevádzke administratívnej budovy, bytového alebo rodinného domu znamenajú zredukovanie spotreby realizáciou rozličných energeticky úsporných opatrení napr. tepelná izolácia obvdového plášťa budovy, výmena prípadne utesnenie dverí a okien, automatická regulácia a podobne.

Každá budova je svojím spôsobom jedinečná a majitelia budovy majú rozličné plány na renováciu a rôzne požiadavky na zisk resp. maximálny čas návratnosti investícií z realizácie energeticky úspornych opatrení.

Energetická náročnosť budov je okrem iných vplyvov závislá od tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií, ktoré sa zabezpečujú veličinami, tepelný odpor (R) a teplotný útlm stavebných konštrukcií, tepelná prijímavosť podlahových konštrukcií, množstvo skondenzovanej a vyparenej vodnej pary v stavebných konštrukciách, vzduchová priepustnosť stavebných konštrukcií, ich škár a stykov, tepelná stability miestnosti, spotreba energie na vykurovanie.

Pri výbere vhodných materiálov na zateplenie budovy sú častokrát rozhodujúce nielen ich tepelnotechnické vlastnosti ale aj výška investícií a ich návratnosť. Práve z tohto dôvodu sme sa rozhodli pre porovnanie tepelnotechnických vlastností vybraných izolačných materiálov v nadväznosti na ich cenu ( viď grafy tepelnotechnických vlastností materiálov). Na základe tohto porovnania a definovaných kritériítechnickými normami môžme klientovi poskytnúť účinný a efektívny návrh skladby zatepľovacieho systému počnúc základným izolačným materiálom až po konečnú povrchopvú úpravu fasády.

Definové kritéria spotreby energie na vykurovanie, pre obytné budovy definované na základe požiadaviek na tepelnetochnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov predstavujú odrazový mostík pri tvorbe návrhov a výbere izolačných materiálov avšak častokrát nezohľadňujú potrebné množstvo financií v záívislosti od zredukovanej spotreby tepla. Práve v týchto oblastiach sa vytvára priestor pre zvažovanie výberu druhu izolačného systému, samotnú hrúbku izolačného materiálu, použitia určitého druhu lepiacej malty, povrchovej úpravy, omietky a podobne.

V súčasnosti realizujeme dva druhy zatepľovacích systémov a to kontaktný zatepľovací systém a odvetraný zatepľovací systém . Častým riešením zateplenia rodinných domov je kontaktný zatepľovací systém (KZS), ktorý pozostáva z nasledvných komponentov - lepiaca malta, tepelná izolácia, výstužná omietka - lepidlo, výstuž a povrchová omietka, ktorá môže obsahovať aj dekoratívnou vrstvu. Podľa druhu použitého izolantu sa kontaktné zatepľovacie systémy delia na :

  • systémy s polystyrénovým izolantom (expandovaný alebo extrudovaný polystyrén)
  • systémy s minerálnovláknitým izolantom (minerálne fasádne dosky s pozdĺžnym alebo s kolmým vláknom)
  • ostatné systémy (korok, cementopolystyrénové dosky, kašírované dosky a pásy)