Previous
  • Realizujeme zemné, výkopové, búracie práce stavebnými strojmi s možnosťou nákladnej autodopravy. Čítaj viac

  • Cieľom našej práce je realizovať odborné zateplenia budov s dlhoročnou zárukou, s primernou výškou investícií a ich čo najrýchlejšou návratnosťou. Čítaj viac

  • Náš systém dáva slovám vykurovanie a komfort úplne nový rozmer. Ponúkame čas vyhrievania za minúty - nie hodiny. Čítaj viac

  • Prenajímame lešenie a debnenie za výhodné ceny. Čítaj viac

  • Izolačné fólie z mäkčeného PVC , ktorými je možné pokryť požiadavky na izolácie vo všetkých oblastiach stavebníctva. Čítaj viac

Next

ÚVODNÁ STRÁNKA / ČINNOSTI / BÚRACIE PRÁCE

Pri rekonštrukciách , či modernizáciach budov, hál je častokrát nutné vykonať demolačné a búracie práce. Demoláciou objektu môžeme odstrániť celý objekt alebo len jeho časť, prípadne niektoré konštrukcie.

Tieto práce možno vo všeobecnosti rozdeliť podľa použitej technológie na :

  • demolačné a búracie práce postupným rozoberaním ručne s použitím páčidiel, krompáčov, zbíjacích a búracích kladív a podobných ručných nástrojov
  • iným spôsobom - akýmkoľvek iným spôsobom

Po vybúraní a demolácii nám vo väčšine prípadoch vznikne odpad, suť ktorý je potrebné odviezť a vhodne uskladniť v súlade s platnými normami o životnom prostredí. Na túto činnosť netreba zabúdať pri plánovaní rozpočtu a je vhodné na ňu vyčleniť určité finančné prostriedky, ktorých výška je závislá od hmotnosti vybúraného odpadu.

Pri výkone demolačných a buracích prác postupujeme v súlade s platnými právnymi normami pričom dbáme na bezpečnosť s ohľadom na okolité prostredie a podmienky.

Snažíme sa čo najviac minimalizovať prejavy pri výkone demolácií a búracích prác a to hluk, prach, rušenie okolia, nežiadúce zásahy do okolitého prostredia. Používame potrebné ochranné prostriedky ako napr. ochranné siete, kontajner na odpad, rúry na sypanie odpadu bez vytvárania prachu a podobne. K efektívnemu výkonu využívame technologické stroje ako zbíjačky, búracie kladivá a iné.

Radi Vám komplexne navrhneme výkon demolačných a búracích prác, vypracujeme rozpočet a v prípade Vášho súhlasu aj zrealizujeme.

KERAMICKÉ, MRAZUVZDORNÉ, SLINUTÉ OBKLADY A DLAŽBY

Obklady do kúpeľne, kuchyne, dlažby do obývačky, na terasu, chodníky

nteriérové a exteriérové obklady stien kúpeľne, kuchyne, obývačky, salónocv, predsiene, schodísk, šácht , omietok, soklíkov, obmuroviek vaní, ríms, murovaných poličiek, betónových povrchov dobre chránia podklad, napomáhajú ľahko udržiavať hygienu a skrášľujú vytvorený priestor. Podľa použitého materiálu obklady v zásade rozdeľujeme na keramické (hladké, glazované, slinuté, reliéfované, protišmykové, mrazuvzdorné, mozaikové kocky), pórovinové, z tvaroviek, hutné, polohutné, švédské dosky, z taveného čadiča, zo sklenených dielcov, tehlové, opakné, terazzové, z lomového kameňa a podobne. Konečné vyhotovenie obkladov je v rôznych veľkostiach, hrúbkach a farebných prevedeniach. Pre správnu funkciu obkladu je podstatná kvalita zhotovenia podkladu, jeho odborná montáž.