Previous
 • Realizujeme zemné, výkopové, búracie práce stavebnými strojmi s možnosťou nákladnej autodopravy. Čítaj viac

 • Cieľom našej práce je realizovať odborné zateplenia budov s dlhoročnou zárukou, s primernou výškou investícií a ich čo najrýchlejšou návratnosťou. Čítaj viac

 • Náš systém dáva slovám vykurovanie a komfort úplne nový rozmer. Ponúkame čas vyhrievania za minúty - nie hodiny. Čítaj viac

 • Prenajímame lešenie a debnenie za výhodné ceny. Čítaj viac

 • Izolačné fólie z mäkčeného PVC , ktorými je možné pokryť požiadavky na izolácie vo všetkých oblastiach stavebníctva. Čítaj viac

Next

ÚVODNÁ STRÁNKA / ČINNOSTI / TERMOVÍZIA BUDOV

Termovízia budov – termovízne meranie je najrýchlejší a najjednoduchší spôsob ako odhaliť chyby pri zateplení, úniky tepla, tepelné mosty, chyby pri osadení a utesnení výplňových otvorov.

Cieľom termovízneho merania je rýchlo, prehľadne a detailne určiť kritické miesta na objekte kde dochádza k únikom tepla, ako sú napríklad tepelné mosty na obvodovom plášti budovy, dverách, oknách a streche. Ku ktorým dochádza v spojitosti s poruchami obvodového plášťa, tepelnej izolácie alebo obsahom vlhkosti.

Termovízia je termovízne meranie pri ktorom sa bezkontaktne a nedeštruktívne meria povrchová teplota jednotlivých objektov alebo ich častí pomocou špeciálnych kamier s termovíziou.

Ceny od 80eur...

Všeobecne požadované podmienky merania

 • Rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou má byť aspoň 15⁰C (čiže cca. pri teplote vonkajšieho vzduchu pod +5⁰C, po min. niekoľkodňovej prevádzke vykurovacieho systému ...).
 • Suché počasie (bez zrážok).
 • Bezveterné počasie (max. rýchlosť vetra 2 m/s).
 • Homogénne teplotné pomery v interiéri (vnútorné dvere pootvárané).
 • Je nevyhnutné, aby boli všetky okná a dvere do exteriéru pouzatvárané.
 • Trvalo priestor vykurovať (bez nočných prevádzkových útlmov).

Čo vieme pomocou termografie identifikovať?

 • Tepelné mosty, chýbajúca tepelná izolácia.
 • Vady pri montáži kontaktných zatepľovacích systémov.
 • Nedostatočne tesniace, resp. chybne nainštalované výplňové konštrukcie.
 • Výskyt kondenzácie vodných pár, resp. nebezpečenstvo jej vzniku.
 • Nedostatočná, resp. poškodená hydroizolácia a následné vlhnutie konštrukcií. Kapilárne vzlínajúca zemná vlhkosť.
 • Poloha a tesnosť rozvodov vykurovania, VZT ...

UKÁŽKY TERMOVÍZIÍ