Previous
  • Realizujeme zemné, výkopové, búracie práce stavebnými strojmi s možnosťou nákladnej autodopravy. Čítaj viac

  • Cieľom našej práce je realizovať odborné zateplenia budov s dlhoročnou zárukou, s primernou výškou investícií a ich čo najrýchlejšou návratnosťou. Čítaj viac

  • Náš systém dáva slovám vykurovanie a komfort úplne nový rozmer. Ponúkame čas vyhrievania za minúty - nie hodiny. Čítaj viac

  • Prenajímame lešenie a debnenie za výhodné ceny. Čítaj viac

  • Izolačné fólie z mäkčeného PVC , ktorými je možné pokryť požiadavky na izolácie vo všetkých oblastiach stavebníctva. Čítaj viac

Next

ÚVODNÁ STRÁNKA / IZOLÁCIE FATRAFOL / IZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY / EKOPLAST 806

EKOPLAST 806 - izolácie základov proti tlakovej vode a úniku ropných látok

EKOPLAST 806 je zemná nevystužená (homogénna) hydroizolačná fólia na báze PVC-P. Fólia je vyrobená valcovaním.

Hydroizolačná fólia EKOPLAST 806 je určená k vytváraniu izolačných plášťov u objektov pre manipuláciu na dočasné skladovanie vybraných ropných látok proti ich úniku do podzemných a povrchových vôd.

Je vhodná napr. pre tesnenie manipulačných plôch, havarijných a záchytných šachiet proti únikom benzínov, petrolejov, motorovej a vykurovacej nafty, vykurovacích olejov.

Hydroizolačnú fóliu EKOPLAST 806 je možné použiť iba ako zabudovanú, nie je určená ako vrchná povlaková vrstva a nie je ju možné použiť k izolovaniu nádrží pre dlhodobé skladovanie ropných látok. V izolačnom systéme môže špĺňať funkciu protiradónovej zábrany.

Zabudovánie hydroizolačnej fólie EKOPLAST 806 sa realizuje podľa platných konstrukčných a technologických predpisov výrobcu, a to v súľade s ČSN 73 0600 a ČSN 73 0606. Hydroizolačnú fóliu EKOPLAST 806 je možné vzájomne spájať zváraním horúcim vzduchom. Poistenie tesnosti spojov môže byť realizované zálievkovou hmotou.