Previous
  • Realizujeme zemné, výkopové, búracie práce stavebnými strojmi s možnosťou nákladnej autodopravy. Čítaj viac

  • Cieľom našej práce je realizovať odborné zateplenia budov s dlhoročnou zárukou, s primernou výškou investícií a ich čo najrýchlejšou návratnosťou. Čítaj viac

  • Náš systém dáva slovám vykurovanie a komfort úplne nový rozmer. Ponúkame čas vyhrievania za minúty - nie hodiny. Čítaj viac

  • Prenajímame lešenie a debnenie za výhodné ceny. Čítaj viac

  • Izolačné fólie z mäkčeného PVC , ktorými je možné pokryť požiadavky na izolácie vo všetkých oblastiach stavebníctva. Čítaj viac

Next

ÚVODNÁ STRÁNKA / IZOLÁCIE FATRAFOL / IZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY / EKOTEN 915

EKOTEN 915 - izolácia proti vlhkosti, radónu a úniku ropných produktov.

Hydroizolačná fólia vyrobená z vysokohustotného polyetylénu (PE-HD), typ T podľa ČSN EN 13967:2005/A1:2007.
EKOTEN 915 je určená k zemným zovretým izoláciám:

- tesnenie skládok odpadov a šachiet na agresívne kvapaliny
- izolácia manipulačných plôch, záchytných a havarijných šachiet proti úniku ropných látok vrátane benzínu
- tesnenie spodných častí stavieb proti vlhkosti a vode, vrátane vody tlakovej a radónu.

EKOTEN 915 ako aj všetky iné fólie z nízkohustotného PE-LD a vysokohustotnému polyetylénu HD-PE pri zmene teploty výraznejšie menia rozmery. Na to je potrebné pamätať pri realizácii vo vonkajšom prostredí (pri slnečných dňoch môže prísť k výraznému zmrašteniu fólie). Rovnako dochádza k zvlneniu fólie pri spájaní (horúco vzdušné zváranie).

Treba preto počítať s týmto javom pri návrhu konštrukcií - väčša krycia vrstva izolácie -150-250mm. Táto vlastnosť PE-LD a PE-HD fólií ich použitie zväčša obmedzuje na izolačné konštrukcie kde sa ich lepšia chemická odolnosť vyžaduje (skládky odpadov a pod.) Ohľadne použitia kontaktujte technických poradcov.