Previous
  • Realizujeme zemné, výkopové, búracie práce stavebnými strojmi s možnosťou nákladnej autodopravy. Čítaj viac

  • Cieľom našej práce je realizovať odborné zateplenia budov s dlhoročnou zárukou, s primernou výškou investícií a ich čo najrýchlejšou návratnosťou. Čítaj viac

  • Náš systém dáva slovám vykurovanie a komfort úplne nový rozmer. Ponúkame čas vyhrievania za minúty - nie hodiny. Čítaj viac

  • Prenajímame lešenie a debnenie za výhodné ceny. Čítaj viac

  • Izolačné fólie z mäkčeného PVC , ktorými je možné pokryť požiadavky na izolácie vo všetkých oblastiach stavebníctva. Čítaj viac

Next

ÚVODNÁ STRÁNKA / IZOLÁCIE FATRAFOL / IZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY / FATRAFOL 813

FATRAFOL 813V, FATRAFOL 813/VS - izolácia základov proti vlhkosti, tlakovej a presakujúcej vode

FATRAFOL 813/V (813/VS) je zemná hydroizolačná fólia na báze PVC-P vystužená sklenou výstužou, Typ T.. Fólia je vyrobená viacnásobnou extrúziou.

Hydroizolačná fólia FATRAFOL 813/V (813/VS) je určená predovšetkým k izoláciám pozemných a podzemných stavieb proti tlakovej a presakujúcej vode. Fóliu je možné ďalej použiť pre vkladanie do stenových konštrukcií k zabráneniu prieniku vody v kvapalnom skupenstve z jednej časti steny do inej.

Vďaka výbornej chemickej odolnosti je hydroizolačná fólia FATRAFOL 813/V (813/VS) vhodná i pre hydroizolácie nosných obvodových konštrukcií nádrží na vodu znečistenú ropnými látkami, ako sú minerálne oleje a motorová nafta. (FATRAFOL 813 nenahrádza EKOPLAST 806)

FATRAFOL 813/V je vyrábaný vo farbe čiernej, FATRAFOL 813/VS v signálne- žltočiernom prevedení.

Hydroizolačná fólia FATRAFOL 813/V (813/VS) spĺňa požiadavky noriem EN 13967 a EN 14909.

Hydroizolačná fólia FATRAFOL 813/V (813/VS) sa aplikuje v suľade so zásadami stanovenými a popísanými v Konštrukčnom a technologickom predpise výrobcu platnom v dobe realizácie izolácie. Fóliu je možné vzájomne spájať zváraním horúcim vzduchom.