Samoregulačný kábel

Samoregulačný kábel Warmup je excelentný na roztápanie striech, odvkapov a odkvapových rúr

Samoregulačný vykurovací kábel má špeciálne vodivé jadro medzi dvoma vodivými káblami. Toto jadro sa stáva vodivejším cez chladné počasie, zvýši sa výkon vykurovacieho kábla na bežný meter reakciou na chlad. Táto funkcia ho robí ideálnym pri ochrane proti ľadu na nekrytých povrchoch v zime.

Tento typ kábla taktiež znižuje energetický výkon na bežný meter v teplom prostredí. Keď je vyššia teplota, tak sa špeciálne jadro stáva menej vodivým. Aj keď sa volá "samoregulačný", tento kábel sa NEzapne alebo vypne úplne sá, takže navrhujeme, aby nejaký druh kontroly bol aplikovaný s týmto typom vykurovacieho kábla (môže ním byť jednoduchý spínač alebo ovládač teploty).

Kábel je výborne prispôsobený pre aplikáciu na strechy a odkvapy, taktiež ako protekcia proti zamŕzaniu potrubia.

VLASTNOSTI A VÝHODY


Energeticky úsporné

Samoregulačné káble pri správnej inštalácii prinášajú viac energetickej úspory a automaticky rozširujú výdaj energie v každom (mikroskopickom) bode po celej dĺžke, v závislosti od okolitej teploty. Teplo je bezpečne a efektívne dodávané v chladnejších miestach, kedy a kde je to potrebné.

Pod- a prehrievanie

Na rozdiel od stáleho zaťaženia tu nehrozí nebezpečenstvo podhriatia, alebo prehrievania

Záruka 5 rokov

- certifikát

Vyhlásenie o zhode CE: W20SR samoregulačný kábel

Stiahnuť