Ochrana proti snehu pre vašu strechu a odkvapov


Strechy a odkvapy môžu byť miestami poškodené cencúľmi. Sneh sa počas noci hromadí a akumuluje na streche, kde sa dokáže roztopiť a v noci znova zamrznúť. Ako sa tento cyklus opakuje, cencúľ sa stále zväčšuje a bráni roztopenej vode v jej prirodzenej ceste dostať sa zo strechy. Časom sa cencúle začnú formovať spôsobujú tým štrukturálne škody a navodzujú otázku bezpečnosti.

Warmup ponúka systém pre roztápanie strechy a odkvapu, ktorá prináša ochranu proti zamŕzaniu odkvapu a pomáha predchádzať vytváraniu cencúľov na apartmánoch, bytovkách, vilách a samostatných rodinných domoch. Kábel pre vyhrievanie zabezpečuje plynulú cestu pre roztápajúci sa sneh zo strechy cez odkvapovú rúru.

Tento systém je dostupný v 2 verziách: samoregulačný kábel a kábel pod neustálym prúdom.