Previous
  • Realizujeme zemné, výkopové, búracie práce stavebnými strojmi s možnosťou nákladnej autodopravy. Čítaj viac

  • Cieľom našej práce je realizovať odborné zateplenia budov s dlhoročnou zárukou, s primernou výškou investícií a ich čo najrýchlejšou návratnosťou. Čítaj viac

  • Náš systém dáva slovám vykurovanie a komfort úplne nový rozmer. Ponúkame čas vyhrievania za minúty - nie hodiny. Čítaj viac

  • Prenajímame lešenie a debnenie za výhodné ceny. Čítaj viac

  • Izolačné fólie z mäkčeného PVC , ktorými je možné pokryť požiadavky na izolácie vo všetkých oblastiach stavebníctva. Čítaj viac

Next

ÚVODNÁ STRÁNKA / IZOLÁCIE FATRAFOL / STERŠNÉ FÓLIE A DOPLNKY / FATRAFOL 814

FATRAFOL 814 - strešná fólia pre pochôdzne strechy, terasy a balkóny

Strešná fólia FATRAFOL 814 je fólia na báze PVC-P so zabudovaným skleným rúnom. Na vrchnej strane fólie je špeciálny protisklzový dezén. Fólia odoláva UV žiareniu a môže byť vystavená priamym poveternostným vplyvom.

Strešná fólia FATRAFOL 814 je určená pre hydroizolácie terás obytných domov a balkónov ako vrchná pochôdzna vrstva. Fólia je ďalej vhodná pre vytváranie pochôdznych chodníkov na plochých strechách izolovaných fóliami FATRAFOL. Obzvlášť je vhodná pri poruchách balkónov kde sa pri rekonštrukciách vyznačuje nízkou stavebnou výškou a nevyžaduje odstraňovanie pôvodnej dlažby. Vytvorí sa nová hrydoizolačná vrstva a pochôdzna vrstva v jednom kroku.

V zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.532/2002 strešná fólia FATRAFOL 814 splňuje podľa STN 74 4507 požiadavku na dosiahnutie hodnoty súčiniteľa šmykového trenia za sucha i za mokra v minimálnej hodnote 0,6 u všetkých stredných hodnôt celého súboru a je teda vhodná pre pochôdzne časti stavieb využívaných verejnosťou.

Strešná fólia FATRAFOL 814 nesmie prísť do styku s organickými rozpúšťadlami všetkych druhov a inými chemikáliami, u ktorých nie je zaručená kompatibilita k materiálu, napr. s acetónom, benzínom, fenolom, naftou, olejmi všetkých druhov, nitrolaky, estery, ketóny a aromatickými uhlovodíkmi.