Previous
  • Realizujeme zemné, výkopové, búracie práce stavebnými strojmi s možnosťou nákladnej autodopravy. Čítaj viac

  • Cieľom našej práce je realizovať odborné zateplenia budov s dlhoročnou zárukou, s primernou výškou investícií a ich čo najrýchlejšou návratnosťou. Čítaj viac

  • Náš systém dáva slovám vykurovanie a komfort úplne nový rozmer. Ponúkame čas vyhrievania za minúty - nie hodiny. Čítaj viac

  • Prenajímame lešenie a debnenie za výhodné ceny. Čítaj viac

  • Izolačné fólie z mäkčeného PVC , ktorými je možné pokryť požiadavky na izolácie vo všetkých oblastiach stavebníctva. Čítaj viac

Next

ÚVODNÁ STRÁNKA / IZOLÁCIE FATRAFOL / IZOLÁCIE BALKÓNOV A TERÁS / FATRAFOL 814

FATRAFOL 814 - Balkónová fólia a izolácia terás

FATRAFOL 818/V

Strešná fólia FATRAFOL 814 je fólia na báze PVC-P so zabudovaným skleným rúnom. Vrchná strana fólie je so špeciálnym protisklzovým dezénom. Strešná fólia FATRAFOL 814 odoláva UV žiareniu a môže byť vystavená priamym poveternostným vplyvom

Schéma konštrukcie balkónu

Strešná fólia FATRAFOL 814 je určená pre hydroizolácie terás obytných domov a balkónov ako vrchná pochôdzna vrstva. Fólia je ďalej vhodná pre vytváranie pochôdznych chodníkov na plochých strechách izolovaných fóliami FATRAFOL.

V zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.532/2002 strešná fólia FATRAFOL 814 spĺňa podľa STN 74 4507 požiadavku na dosiahnutie hodnoty súčiniteľa šmykového trenia za sucha i za mokra v minimálnej hodnote 0,6 u všetkých stredných hodnôt celého súboru a je teda vhodná pre pochôdzne časti stavieb využívaných verejnosťou.

Strešná fólia FATRAFOL 814 nesmie prísť do styku s organickými rozpúšťadlami všetkého druhu a inými chemikáliami, u ktorých nie je zaručená kompatibilita k materiálu, napr. s acetónom, benzínom, fenolom, naftou, olejmi všetkého druhu, nitrolakmi, estermi, ketónmi a aromatickými uhlovodíkmi.